DAFTAR SEKARANG

Biru - Tempoh Pendaftaran BUKA Merah - Tempoh Pendaftaran TUTUP

AUTOMOTIF

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TEMPOH

TEMPOH DAFTAR

Perkhidmatan Pembaikan - Kenderaan Ringan

12 Bulan

G452-002-3:2018

Servis Diagnostik - Kenderaan Ringan

12 Bulan

31-Dec-2022 hingga
31-Dec-2022

G452-002-4:2017

Selepas Jualan - Operasi Servis

15 Bulan

31-Dec-2022 hingga
31-Dec-2022

ELEKTRIK

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TEMPOH

TEMPOH DAFTAR

Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik - Satu Fasa

12 Bulan

F432-005-3:2019

Pemasangan & Penyelenggaraan Elektrik - Tiga Fasa

12 Bulan

31-Dec-2022 hingga
01-Aug-2022

PW2 (SEPENUH MASA)

Pendawai Elektrik Fasa Tunggal Dengan Endorsan Pengujian

24 Bulan

01-Jan-2022 hingga
31-Jul-2022

PW4 (SEPENUH MASA)

Pendawai Elektrik 3 Fasa Dengan Endorsan Pengujian

12 Bulan

01-Jan-2022 hingga
31-Jul-2022

A0 (SEPARUH MASA)

Penjaga Jentera Elektrik

9 Bulan

20-Aug-2021 hingga
31-Dec-2021

PW2 (SEPARUH MASA)

Pendawai Elektrik Fasa Tunggal Dengan Endorsan Pengujian

6 Bulan

20-Aug-2021 hingga
31-Dec-2021

PW4 (SEPARUH MASA)

Pendawai Elektrik 3 Fasa Dengan Endorsan Pengujian

6 Bulan

20-Aug-2021 hingga
31-Dec-2021

ELEKTRONIK

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TEMPOH

TEMPOH DAFTAR

EE-021-2:2012

Pemasangan & Troubleshooting Peralatan Elektronik

12 Bulan

01-Jul-2020 hingga
01-Aug-2020

EE-021-3:2012

Troubleshooting, Pembaikpulihan & Penyelenggaraan Peralatan Elektronik

12 Bulan

24-Jan-2017 hingga
30-Jan-2017

PENYAMANAN UDARA

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TEMPOH

TEMPOH DAFTAR

Pemasangan Dan Penyelenggaraan Satu Fasa Penyamanan Udara, Pengudaraan, Pemanasan (HVAC)

12 Bulan

TEKSTIL & PAKAIAN

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TEMPOH

TEMPOH DAFTAR

Pembuatan Pakaian Wanita

6 Bulan

Pembuatan Pakaian Wanita

6 Bulan

TA-011-3:2012

Pembuatan Pakaian Wanita

12 Bulan

31-Dec-2022 hingga
31-Dec-2022

TEKNOLOGI MAKLUMAT

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TEMPOH

TEMPOH DAFTAR

IT-020-3:2013

Operasi Sistem Komputer

15 Bulan

05-Jan-2022 hingga
15-Jul-2022

IT-020-4:2013

Pentadbiran Sistem Komputer

18 Bulan

01-Jun-2021 hingga
30-Jun-2021

KECANTIKAN

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TEMPOH

TEMPOH DAFTAR

MOTOSIKAL

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TEMPOH

TEMPOH DAFTAR

Motosikal & Perkhidmatan Pembaikan

6 Bulan

G452-001-2:2018

Motosikal & Perkhidmatan Pembaikan

6 Bulan

01-Jun-2021 hingga
30-Jun-2021

KULINARI

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TEMPOH

TEMPOH DAFTAR

HT-012-2-2012

Penyediaan & Pembuatan Makanan

8 Bulan

31-Dec-2021 hingga
15-Jul-2020

PASTRI

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TEMPOH

TEMPOH DAFTAR

HT-014-2-2011

Pembuatan Pastri

6 Bulan

05-Jan-2022 hingga
28-Jun-2022

SEMBURAN CAT

KOD KURSUS

NAMA KURSUS

TEMPOH

TEMPOH DAFTAR

Pengemasan & Pengecatan Semula Kenderaan

24 Bulan