VISI DAN MISI

Visi STDC

Peneraju Latihan Kemahiran Berdaya SaingMisi STDC

Melahirkan pekerja berpengetahuan, berkemahiran, berketerampilan, berdaya saing dan berkepimpinan menerusi pendidikan serta latihan yang bersepadu