KURSUS-KURSUS

Sektor Penyamanan Udara


Kursus ini merangkumi aspek-aspek yang berbeza, termasuk keselamatan, bahan pendingin, kipas pengudaraan dan mengenali unit penyamanan udara jenis window dan split. Kursus ini juga merangkumi aspek penyeliaan perkhidmatan dan pengurusan perhubungan pelanggan.


Tahap Pembelajaran


ME-020-3:2012 (Tahap 3) – Penyeliaan Pemasangan & Penyelenggaraan HVAC


Syarat Kemasukan


Mempunyai/Lulus Tahap 2 (ME-020-2:2012)


Tempoh


12 Bulan

PERTANYAAN
MOHON KURSUS INI

PELUANG KERJAYA

Pelajar yang telah tamat pengajian di dalam Sektor Penyamanan Udara berpeluang untuk menceburi bidang kerjaya seperti berikut:

>> Juruteknik sistem penyamanan udara.

>> Tenaga pengajar di institusi kemahiran dan vokasional jika melanjutkan pengajian.

>> Perekacipta inovatif set penyamanan udara jika mempunyai daya inovasi dan kreativiti yang tinggi.

>> Pakar jualan alatan penyamanan udara.

>> Membuka kedai membaiki alat penyamanan udara.

>> Penyelia fasiliti di sektor awam dan swasta.