BERITA


TV SELANGOR : INPENS SEDIA GRADUAN IKUT PASARAN

(14/09/2018)

Majlis Konvokesyen Inpens International College dirasmikan Dato’ Menteri Besar, Amirudin Shari. Majlis menyaksikan 594 pelajar bergraduasi daripada 10 jurusan. Jalinan kerjasama yang dilakukan oleh pihak INPENS dengan syarikat luar membantu kebolehpasaran pelajar dan industri.