BERITA


BENGKEL PENULISAN RESUME BERIMPAK 1.0

(30/10/2018)

Tarikh: 30 Oktober 2018
Tempat: Makmal iCore5
Peserta: Pelajar Sektor Teknologi Motosikal

Antara tujuan bengkel tersebut ialah:
i. Memberi pendedahan untuk menulis resume yang berkesan dan berimpak.
ii. Memudahkan urusan pelajar menyediakan resume selepas tamat pengajian kelak.
iii. Meningkatkan daya saing pelajar INPENS ketika memohon pekerjaan dengan penulisan resume yang padat, ringkas dan menarik.