BERITA


BENGKEL TATACARA MENGHADIRI TEMUDUGA

(13/12/2019)

Bengkel Tatacara Menghadiri Temuduga

Tarikh: 13 Disember 2019
Tempat: Auditorium INPENS
Objektif: Menyiap siagakan pelajar yang bakal tamat pengajian Disember 2019 untuk menghadiri temuduga. Antara modul yang disampaikan ialah punca graduan gagal temuduga, persediaan sebelum menghadiri temuduga, senarai dokumen yang diperlukan, etika pemakaian, etika ketika temuduga dan etika selepas temuduga. Turut dijalankan ialah sesi mock-interview yang melibatkan kakitangan HEP dan MPP bagi menggambarkan suasana temuduga dan soalan-soalan wajib daripada penemuduga/syarikat.