BERITA


STDC LENGKAPI KEPERLUAN INDUSTRI (MEDIA SELANGOR)

(25/08/2020)

Penjenamaan semula Kolej Antarabangsa INPENS kepada Pusat Pembangunan Kemahiran Teknikal Selangor (STDC) menjadi pelengkap kepada kandungan pendidikan teknikal dan latihan vokasional (TVET). Ia dilihat seiring dengan keperluan industri masa kini selain diyakini mampu mewujudkan ekosistem pendidikan berkeupayaan tinggi dan menyumbang kepada pulangan ekonomi serta peluang pekerjaan pada masa hadapan.

 Sumber Media Selangor, oleh