BERITA


SEKTOR ELEKTRIK MENERUSKAN PROGRAM CSR

(27/07/2022)

27 Julai 2022

SKE STDC meneruskan program CSR yang melibatkan 6 orang pelatih bersama pensyarah di PPKI SMK BUKIT GADING, Sungai buloh, Selangor. Kerja-kerja melibatkan pemasangan dan pendawaian kipas dan lampu.

Disamping dijadikan pendedahan industri kepada pelatih dan pensyarah, ia juga dapat mengukuhkan hubungan dan kerjasama di antara STDC dan pihak sekolah. Seterusnya dapat memperkenalkan STDC sebagai Institusi TVET di negeri Selangor.