STDC

About STDC

STDC Kuala Selangor Management

Pengurus Pusat Bertauliah

Puan Norzilawati binti Md Said

Pengurus Hal Ehwal Pelajar
& Penyelenggaraan

Encik Nahar bin Sharif

Pemangku Pengurus
Sumber Manusia

Puan Noridah binti Ismail

STDC Shah Alam Management

Ketua Operasi

Dr. Ir. Muhidin bin Arifin

Pengurus Akademik
& Jaringan Industri

Ts. Dr. Harizal bin Hamid

Pengurus Pembangunan
& Fasiliti

Ts. Muhammad Hakimi bin Abdullah

Content is being updated.