STDC

Daftar Sekarang

Borang Permohonan

603 3281 2621

marketing@stdc.edu.my

Kelayakan Pemohon

1. Mempunyai minimum PMR/PT3
2. Warganegara Malaysia
3. Berumur 16 tahun ke atas

Borang Permohonan Full

Pilihan Kursus / Course Selections

Butir-Butir Pemohon / Applicant Details

SPM

01

Bahasa Melayu

02

Bahasa Inggeris

03

Matematik

04

Sejarah

05

06

07

08

09

10

Maklumat Ibu, Bapa atau Penjaga / Parents' or Guardians' Information

* Bapa atau Penjaga Utama/ Father or Main Guardian

Nama Penuh (HURUF BESAR) / Full Name (CAPITAL LETTERS)
No. Tel / Mobile Phone No.
No. Kad Pengenalan / Identity Card No.
Pekerjaan / Occupation
Pendapatan / Income

Ibu / Mother

Nama Penuh (HURUF BESAR) / Full Name (CAPITAL LETTERS)
No. Tel / Mobile Phone No.
No. Kad Pengenalan / Identity Card No.
Pekerjaan / Occupation
Pendapatan / Income