STDC

Pelajar

Senarai Pelajar

Belajar di STDC

Kampus yang kondusif menggalakkan aktiviti dan riadah untuk pelajar yang dapat menjamin pengembangan potensi mereka.

Pembiayaan Pendidikan

Peluang mendapat pendidikan yang terbaik merupakan hak setiap individu. STDC menyediakan peluang pembiayaan pendidikan kepada mereka yang berkelayakan.

Majlis Konvokesyen

Pelajar yang menamatkan pengajian di STDC akan diraikan ketika Majlis Konvokesyen.

Alumni STDC

Setelah tamat pembelajaran, graduan STDC secara automatik akan menjadi alumni STDC yang sah. Tiada borang pendaftaran untuk bergelar Alumni STDC (ALIIC), tetapi setiap graduan dimestikan untuk mengisi ‘Borang Maklumat Alumni’ yang akan diberikan semasa Majlis Konvokesyen.