STDC

Mengenai STDC

Lembaga Pengarah

PENGERUSI

Y.Bhg. Dato’ Zamani Ahmad bin Mansor

Ahli

Y.Bhg. Puan Rahilah binti Rahmat

Ahli

Y.Bhg. Prof. Dato’ Dr. Mohammad Redzuan bin Othman

Ahli

Y.Bhg. Pn. Zannifa Azura binti Ahmad

Maklumat sedang dikemaskini