STDC

Pelajar

ALUMNI STDC

Setelah tamat pembelajaran, graduan STDC secara automatik akan menjadi alumni STDC yang sah. Tiada borang pendaftaran untuk bergelar Alumni STDC (ALIIC), tetapi setiap graduan dimestikan untuk mengisi ‘Borang Maklumat Alumni’ yang akan diberikan semasa Majlis Konvokesyen.

Objektif ALIIC

Mengumpul maklumat graduan bagi tujuan kemaskini kerjaya, pendapatan dan penyampaian berkaitan STDC.

Membantu ALIIC yang memerlukan bimbingan berkaitan kerjaya seperti temuduga dan penulisan resume.

Membantu ALIIC yang memerlukan bimbingan berkaitan kerjaya seperti temuduga dan penulisan resume.

Testimoni